obchod

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu
se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficialních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Při první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku lze stornovat e-mailem, případně telefonicky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Dodání zboží

Zboží uvedené jako skladem je standardně expedováno do 2 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je převážné většině expedováno v rozmezí 5-14 dnů.  V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany.

Způsoby platby

Dobírka - při zaslání zboží.
Při osobním odběru zboží platba pouze v hotovosti, nelze platit platební kartou.

Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od výrobce MOIRA CZ a.s. a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Reklamační řád MOIRA CZ a.s.

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad textilních výrobků. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží
Kupující má právo, aby bylo zboží před ním překontrolováno. Není-li zboží ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na výměnu zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o vadě předem věděl nebo vadu sám způsobil. (§ 616 OZ)

2. Uplatnění reklamace
Reklamaci uplatňuje kupující v prodejně, v níž bylo zboží zakoupeno. K reklamovanému zboží musí být přiložen příslušný prodejní doklad. Reklamované zboží musí být řádně vyprané a vysušené, jinak bude reklamace z hygienických důvodů zamítnuta. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

3. Lhůta pro uplatnění reklamace
Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně (§ 620 OZ). Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti výrobku, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání. U výrobků prodávaných za nižší ceny se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena stanovena – to musí být uvedeno na prodejním dokladu (§ 619 OZ).

4. Odstranitelné vady
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit , má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Za odstranitelnou vadu se považuje taková vada, kdy neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, o provedení opravy i o době jejího trvání.

5. Neodstranitelné vady
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, má zákazník právo na výměnu zboží nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy (tj. má právo na vrácení zaplacené částky). Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván.

6. Řešení sporů
Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.
Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené. Zboží je třeba vrátit zabalené v originálních obalech, opatřené všemi etiketami. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka.

Výměna zboží

Nevyhovující zboží lze do 14 dnů vyměnit. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené ani používané. Zboží je třeba ponechat zabalené v originálním obalu, opatřené všemi etiketami. Náklady spojené s poštovným hradí zákazník.

Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.
zpět